Obvestilo o prestavitvi pohoda na Tschiernock, 2088m