V A B I L O

NA OBČNI ZBOR Planinskega društva Radovljica

 

 

Vabimo vas na redni letni občni zbor društva, ki bo v petek, 15. 3. 2019 ob 18.00 uri v avli Osnovne šole A.T. Linharta V Radovljici

 

Dnevni red:

1.   Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika.
2.   Izvolitev organov občnega zbora.
3.   Delovni predsednik predstavi dnevni red.
4.   Poročilo predsednika in poročila načelnikov odsekov društva.
5.   Finančno poročilo.
6.   Poročilo nadzornega odbora.
7.   Poročilo verifikacijske komisije.
8.   Popravek statuta (potrditev pravilnika o častnem razsodišču).
9.   Pozdravni govori z gosti.
10. Razprava na poročila, potrditev poročil in zaključnega računa za l. 2018.
11. Delovni predsednik povabi predsednika, naj predstavi plan dela društva vnaprej.
12. Razno.
13. Pogostitev.

Veseli bomo Vašega obiska!

 

Prijazen pozdrav,

 

Valentin Rezar
Predsednik PD Radovljica