OBČNI ZBOR, POROČILA 2021

VABILO
na občni zbor Planinskega društva Radovljica

v petek, 26.3.2021 ob 18.00 uri preko aplikacije ZOOM

Vabimo vas, da se udeležite občnega zbora Planinskega društva Radovljica preko aplikacije ZOOM,

ki bo dostopen na povezavi:
OBČNI ZBOR PD RADOVLJICA
Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Delovni predsednik predstavi dnevni red.
4. Poročilo predsednika in poročila načelnikov odsekov društva.
5. Finančno poročilo.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Poročilo verifikacijske komisije.
8. Pozdravni govori z gosti.
9. Razprava na poročila, potrditev poročil in zaključnega računa za l. 2020.
10. Delovni predsednik povabi predsednika, naj predstavi plan dela društva vnaprej.
11. Razno.


Veseli bomo Vašega sodelovanja!


Valentin Rezar
Predsednik Planinsko društvo Radovljica