IZREDNI OBČNI ZBOR,
POROČILA 2022

VABILO

na izredni občni zbor Planinskega društva Radovljica

v sredo, 20.4.2022 ob 19.00 uri preko aplikacije ZOOM.

Vabljeni

Občni zbor bo dostopen na povezavi: https://us06web.zoom.us/j/89493179333
Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Delovni predsednik predstavi dnevni red.
4. Potrditev sklepa o odkupu deleža Roblekovega doma.
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razno


Veseli bomo Vašega sodelovanja!


Valentin Rezar
Predsednik Planinsko društvo Radovljica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILA REDNEGA OBČNEGA ZBORA 2022

1. POROČILO PREDSEDNIKA
2. FINANČNO POROČILO
3. POROČILA ODSEKOV:
- GOSPODARSKI ODSEK
- ŠPORTNO PLEZALNI ODSEK
- MARKACIJSKI ODSEK
- MLADINSKI ODSEK
- VODNIŠKI ODSEK
- ALPINISTIČNI ODSEK
- TURNO KOLESARSKI ODSEK
4. NAČRT DELA V LETU 2022