Menu

Planinsko Društvo Radovljica

"Planinstvo ni le rekreacija; je tudi prostovoljstvo, varovanje okolja, kulturno poslanstvo
ter spoštovanje sočloveka in tradicije" (Tone Tomše)

Gospodarski Odsek

Načelnik – Valentin Rezar
Gospodarji – Zvone Stroj, Franci Zver, Sandi Lužnik
Naslov – Ulica Staneta Žagarja 2b
Kraj – 4240 Radovljica
Telefon – 031 345 209
E-pošta – info@pdradovljica.si

PREDSTAVITEV

Namen in cilj odseka
Namen gospodarskega odseka je vodenje in usklajevanje dela v planinskih postojankah in sicer od nabav do prevoza ali prenosa do postojank. Skrbi tudi za izvajanje in upoštevanje državne in planinske zakonodaje, ki se tiče poslovanja postojank. Vsako sezono poskrbi za primerno osebje, ki dela v postojankah in za njihovo izobraževanje. Skrbi tudi za redno vzdrževanje planinskih postojank in žičnice Trenta – Kriški podi in za ustrezna investicijska vlaganja, če so ta potrebna oz. planirana v okviru letnega plana društva.

Opis
GO deluje v prostorih PD Radovljica na Ulici Staneta Žagarja 2b v Radovljici. Na sestankih se obravnavajo aktualne zadeve, člani odseka pa poročajo tudi o opravljenih aktivnostih v planinskih postojankah. Sestanki GO se odvijajo vsako tretjo sredo na omenjenem naslovu. Predsednik društva in gospodarji postojank pripravijo program del za naslednji mesec.

Člani 
Gospodarski odsek sestavljajo člani:
1. Predsednik društva
2. Gospodar in pomočnik gospodarja Valvasorjevega doma
3. Gospodar in pomočnik gospodarja Roblekovega doma
4. Gospodar in pomočnik gospodarja Pogačnikovega doma

Odsek vodi predsednik društva.