Markacijski odsek

Ime – Markacijski odsek
Načelnik – Miha Rezar
Naslov – Ulica Staneta Žagarja 2b
Kraj – 4240 Radovljica
Telefon – 031 345 209
E-pošta info@pdradovljica.si
Predstavitev
Odsek za planinske poti
Namen in cilj odseka
Namen odseka za planinske poti oz. markacijskega odseka je izobraževanje in povezovanje ljudi, ki jim je skupno ljubiteljsko vzdrževanje planinskih poti. Cilj odseka je da so poti, ki jih ima v upravljanju planinsko društvo Radovljica primerno urejene in označene tako, da tudi pohodniki, ki niso iz domačih krajev ali niso vešči gibanja po nepoznanem svetu pridejo do svojega cilja.
Opis
Odsek za planinske poti deluje v prostorih PD Radovljica na Ul. Staneta Žagarja 2b v Radovljici. Sestanki, kjer se obravnavajo aktualne zadeve in člani poročajo o opravljenih aktivnostih in razmerah na poteh, se sklicujejo po potrebi. Vsako leto v jeseni se pripravi program del za naslednje leto, ki je sestavljen glede na ugotovljene poškodbe na poteh. Vsak član, ki si želi pridobiti še dodatno znanje o poteh se lahko prijavi na tečaj za markaciste, ki ga organizira Komisija za planinske poti pri UO PZS. Planinsko društvo Radovljica vzdržuje 21 poti od lahkih do zelo zahtevnih.