landing page html templates

Gospodarski odsek

Mobirise

Ime - Gospodarski odsek
Načelnik
 - Valentin Rezar
Sodelavec - Zvone Stroj, Marjan Jauševec    
Naslov - Ulica Staneta Žagarja 2b
Kraj - 4240 Radovljica
Telefon - 031 345 209
E-pošta - info@pdradovljica.si
Uradne ure - ponedeljek od 9.00 do 12.00 in sreda od                                   9.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00


Predstavitev

Namen in cilj odseka
Namen gospodarskega odseka je vodenje in usklajevanje dela v planinskih postojankah in sicer od nabav do prevoza ali prenosa do postojank. Skrbi tudi za izvajanje in upoštevanje državne in planinske zakonodaje, ki se tiče poslovanja postojank. Vsako sezono poskrbi za primerno osebje, ki dela v postojankah in za njihovo izobraževanje. Skrbi tudi za redno vzdrževanje planinskih postojank in žičnice Trenta - Kriški podi in za ustrezna investicijska vlaganja, če so ta potrebna oz. planirana v okviru letnega plana društva.

Opis
GO deluje v prostorih PD Radovljica na Ulici Staneta Žagarja 2b v Radovljici. Na sestankih se obravnavajo aktualne zadeve, člani odseka pa poročajo tudi o opravljenih aktivnostih v planinskih postojankah. Sestanki GO se odvijajo vsako tretjo sredo na omenjenem naslovu. Gospodar društva in gospodarji postojank in žičnice pripravijo program del za naslednji mesec.

Člani
Gospodarski odsek sestavljajo člani:
1.Gospodar društva
2.Gospodar in pomočnik gospodarja Valvasorjevega doma
3.Gospodar in pomočnik gospodarja Roblekovega doma
4.Gospodar in pomočnik gospodarja Pogačnikovega doma
5.Gospodar žičnice
Odsek vodi gospodar društva.