Menu

Planinsko Društvo Radovljica

"Planinstvo ni le rekreacija; je tudi prostovoljstvo, varovanje okolja, kulturno poslanstvo
ter spoštovanje sočloveka in tradicije" (Tone Tomše)

Poročilo predsednika

POROČILO PREDSEDNIKA

 

V letu 2018 je bilo v naše društvo včlanjenih 966 članov. S tako številčnim članstvom se po velikosti nahajamo pri vrhu glede na številčnost.
V društvu deluje več odsekov. Načelniki bodo sami podali poročilo o delu odsekov za lansko leto in vas seznanili z načrti v letošnjem letu, zato bom omenil le nekaj aktivnosti iz lanskega leta.

Športno-plezalni odsek je že vrsto let eden najboljših odsekov v Sloveniji, predvsem delo z mlajšimi plezalci kaže, da je delo trenerjev kakovostno. Že nekaj let zapovrstjo pripravljajo tekme na republiški in evropski ravni. Vodi ga načelnik Klemen Humerca.
Alpinistični odsek deluje pod vodstvom načelnika Ota Žana, šteje 82 članov. 28 jih je registriranih pri Komisiji za alpinizem. V alpinistično šolo je bilo sprejetih 16 tečajnikov, 12 jih je opravilo izpite iz letne tehnike in teorije. Na AO se odvijajo različne dejavnosti, od treningov, predavanj in do plezanj doma in v tujini.
Mladinski odsek, pod vodstvom načelnice Mojce Brezovec, je eden največjih odsekov v Sloveniji, letos je bilo vanj vpisanih skupaj 173 otrok iz treh osnovnih šol ter vrtca Radovljica in samostojne skupine. Vsako leto poleg vrsto izletov odsek organizira še zimski in letni tabor, udeležujejo se raznih tekmovanj in družijo na srečanjih. Vodniki se redno udeležujejo izobraževanj in izpopolnjevanj. Lani so člani Mladinskega odseka opravili 1477 prostovoljnih ur.
Vodniški odsek z načelnikom Francijem Golmajerjem je v letošnjem letu zabeležil 29 letnico delovanja. V odseku deluje 14 vodnikov, ki je v letu 2018 vodilo 19 pohodov in 12 pohodov za varovance CUDV. Vodniki se redno usposabljajo in sodelujejo na društvenih akcijah, lani so opravili 1156 evidentiranih prostovoljnih ur.
Markacijski odsek Lani je bilo opravljeno kar nekaj ogledov in popravil planinskih poti. Članstvo je še vedno maloštevilno. Načelnik odseka je Miha Rezar.
Propagandni odsek v letu 2018 je bilo planiranih nekaj propagandnih aktivnosti vendar ni prišlo do realizacije. Vzpostavljena je bila nova spletna stran, ki se še vedno dograjuje in izpopolnjuje. Načelnik odseka je Jani Kolman.
Turno kolesarski odsek je naš najmlajši odsek, ustanovljen lani. Trenutno šteje 9 članov vendar verjamemo, da bo članstvo postajalo vse številčnejše. Člani TKO organizirajo kolesarske izlete in se udeležujejo tekmovanj, še z ostalimi prostovoljci pa so na 17-tih akcijah opravili 552 prostovoljnih ur. Čestitam načelniku Gašperju Budkoviču za prvo obletnico delovanja.
Gospodarski odsek skrbi za tri postojanke: Valvazorjev dom, Roblekov dom in Pogačnikov dom.
Lani v Roblekovem domu s pomočjo donacij namestili defibrilator, zamenjali smo dotrajane baterije za panele, obnovili sobe, pričeli pa smo tudi s projektom vgraditve nove 40.000 L zbiralnika za vodo, ki bo realiziran v letu 2019.
V jeseni sta se oskrbnika Zdenka in Rok Podpečan odločila za drugačno življenjsko pot in odpovedala oskrbovanje Roblekovega doma. Rok Podpečan ostaja z nami za dostavo robe.
Realizirane so bile tudi tradicionalne prireditve Prijatelji Begunjščice in Košnja na Robleku.
V Valvasorjevem domu sta bili opravljeni dve večji investiciji in sicer sanacija dimnika za kmečko peč in izgradnja novega štedilnika. Valvasorjev dom je letos ponovno sodeloval v akciji Naj planinska koča in zmagal. Zaključeni pa sta bili tudi tradicionalni prireditvi v organizaciji PD Radovljica: Nočni pohod na Valvasor in Ljubitelji Valvasorja.
Za Pogačnikov dom že po tradiciji skrbijo študenti. V mesecu juniju so se pričele aktivnosti za odprtje koče, pred začetkom sezone je bila obnovljena tudi kuhinja in izdelan nov štedilnik. Po dostavi zalog je bil Pogačnikov dom pripravljen za obratovanje in je vrata obiskovalcem odprl dne 26.6.2018. Za žičnico je tudi lani vzorno skrbel Viktor Kravanja.
Več o delu gospodarskega oseka pa v njegovem poročilu.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem s katerimi sodelujemo, županu Občine Radovljica Cirilu Globočniku, županu Leopoldu Pogačarju iz Žirovnice in županu Valterju Mlekužu iz Bovca.

Zahvaljujem se še PZS za sodelovanje in podporo, SV za opravljen helikopterski prevoz, MDO PD Gorenjska in predsedniku Francu Benediku, GRS Radovljica, družini Kravanja, ki vestno skrbi za oskrbo doma in žičnice v Trenti, ter vsem članom društva, ki vsak posebej prispevate k temu, da društvo dobro deluje. Vnaprej pa se zahvaljujem še tistim, ki o članstvu in sodelovanju razmišljajo in jih vabim v naše vrste.

 

Valentin Rezar, Predsednik PD Radovljica