Poročilo Turno kolesarskega odseka

 

 

TKO Radovljica je v bil v letu 2018 (svojem prvem letu delovanja) tako v okviru Planinskega društva Radovljica kot tudi v okviru neformalne skupine turnih oz. gorskih kolesarjev TaMalPetek zelo aktiven in sicer smo izvedli 31 skupnih tur katerih se je udeležilo v povprečju skoraj 10 kolesarjev.

Z vidika članstva še nismo tako uspešni, saj nas je v trenutku pisanja poročila članov TKO Radovljica 9. Posebno pa smo ponosni na povezovalno vlogo, ki jo igramo v našem okolju, saj dobro v okviru naših aktivnosti sodelujemo z vsemi odseki v PD Radovljici, z okoliškimi društvi in klubi (KK Završnica, TKO Bohinjska Bistrica, TKO Preddvor, …) ter občinami (Občina Žirovnica) in javnimi zavodi (Zavod za kulturo in turizem Žirovnica).

Prav tako samo v letu 2018 izvedli 17 delovnih akcij na katerih smo v 552 prostovoljnih urah, s 34 različnimi prostovoljci zgradili novo gorsko kolesarsko pot iz Žirovniške planine v dolino Završnice imenovano “Predigra”. Prav tako smo v skupni delovni akciji z markacijskim odeskom PD Radovljice uredili pot k planinskemu domu Valvazorjev dom pod Stolom.

Organizirali smo društveni skupinski kolesarski izlet v Davos v Švici, kjer smo obiskali oz. se udeležili dogodka Enduro 2 in obenem podaljšali naš izlet še za nekaj dni ter dodobra spozanali destinacijo z vidika kolesarjenja, pravno formalne ureditve tega športa in sobivanja pohodnikov in kolesarjev.

Član odseka je del organizacijske ekipe dogodka Trans Julius, ki ne organizira le tekmovanja oz. dogodka ampak skrbi tudi za splošno ozaveščenost o gorskem oz. turnem kolesarstvu v Sloveniji in širši okolici.

 

Načelnik Gašper Budkovič