Poročilo Vodniškega odseka

29 LET VODNIŠKEGA ODSEKA PD RADOVLJICA         

  

V letošnjem letu vodniški odsek beleži 29 letnico delovanja. Na kratko bom predstavil delo vodniškega odseka, hkrati vas vabim, da si ogledate nekaj utrinkov s pohodov v letu 2018 in plan pohodov za leto 2019.

15. januarja 1990 je bil ustanovljen Odsek za planinsko hojo in vodništvo v PD Radovljica…

Ni zanemarljivo dejstvo, da Vodniški odsek PD Radovljica velja za odsek, kjer se pohodniki počutijo dobro in varno in pogosto se nam pridružijo tudi pohodniki sosednjih občin. Na vsakem pohodu želimo s pohodniki preživeti čim lepši dan v naravi, z njimi želimo doživljati naravo, hkrati pa skrbimo, da pohodi potekajo varno in v skladu s pravili, ki smo si jih postavili sami in naša krovna organizacija PZS.

Leta 2018 je v vodniškem odseku delovalo 14 vodnikov. Vodniki so zaslužni za dobro delo odseka, nekateri bolj, drugi manj se trudijo predvsem, da bi pohodnikom ponudili zanimive gorniške cilje. Vsem se ob tej priliki za dobro sodelovanje zahvaljujem!

Ob vseh naporih, ki jih vlagamo, da so pohodniki znova pokazali večje zanimanje za naše pohode si želimo, da bi se za sodelovanje v odseku odločilo še nekaj vodnikov. Delo v vodniškem odseku poteka po ustaljenih tirih, z dobrimi temelji, ki jih počasi nadgrajujemo. Idej in želja nam ne manjka, prav tako kot na drugih področjih v društvu pa bodo novi prostovoljci nujno potrebni tudi v vodniškem odseku.

 

V letu 2018 smo realizirali 19 pohodov od 23 planiranih. Planirani pohodi, priloga zgibanka 2018. Povprečno je bilo 24,3udeležencev na pohod. Največkrat udeleženci na pohodih: Nika Blejc 19 krat, Nevenka Šolar 17 krat, Maruša Vatovec 16 pohodov, Marjan Burgar 14 pohodov, ter Alenka Mežan, Marjana Kozamernik in Janika Pogačnik po 13 pohodov.

 

Pohodi invalidov: Za varovance CUDV je bilo naknadno organiziranih 12 pohodov:

DATUM CILJ ŠTEVILO UDELEŽENCEV
3.2.2018 Goreljek 12
24.3.2018 Vejna – Napoleonova cesta 12
27.4.2018 Potoška planina 12
28.4.2018 Dovška Baba 8
26.5.2018 Grančišče 5
27.5.2018 Stol 8
17.6.2018 Koča na Uštah – GEOSS 10
4.8.2018 Koča Grego 12
29.9.2018 Špik Hude police 8
30.9.2018 Osojščica 13
1.12.2018 Sveti Primož nad Kamnikom 8
10.11.2018 Tamar 14

Invalidi so bili udeleženci tudi  na 12 rednih pohodih VO, udeleževalo se jih je 13 invalidov. Na pohodih so bili invalidi udeleženi 45 krat. Rednih pohodov sta se največkrat udeležila Matevž Krišelj 9 krat in Martin Cesar 8 krat. Pohodov za invalide so se največkrat udeležili Jože Zorč 8 krat,  po 7 krat so bili na pohodih Peter Intihar, Boštjan Bezlaj, Barbara Ravbar, Dejan Colnar, Boštjan Pipan in Barbara Peterka. Izjemno pohvalo za aktivno delo z invalidi si zasluži Alenka Mežan, ki je organizirala in tudi izvedla večino pohodov za invalide, prav tako pa redno skrbi za udeležbo invalidov na rednih pohodih. S svojim aktivnim delom omogoča kvalitetno preživljanje časa in druženje s pohodniki invalidom, kateri znajo pokazati, da jim to ogromno pomeni.

 

Vodniki so sodelovali tudi pri društvenih akcijah, udeležili smo se rednih usposabljanj in sestankov VO (12x) in sestankov UO. Skupaj smo opravili 1156 evidentiranih prostovoljnih ur.

 

  • Plan za letošnje leto je izvedba 22-tih pohodov, usposabljanja in izobraževanja vodnikov, tisk in oblikovanje zgibanke in plakatov, nakup planinske opreme za vodnike, sodelovanje na delovnih in drugih akcijah v okviru PD Radovljica, kandidiranje na občini Radovljica za denarna sredstva, sodelovanje na drugih akcijah kamor bomo vabljeni vodniki VO in bo za to interes odseka ali posameznih vodnikov ter interna izobraževanja in druženja za vodnike, s čimer bomo stremeli k še boljšemu delu in sodelovanju v odseku.

 

Nazadnje se želim zahvaliti vsem pohodnikom, katerim je naša dejavnost namenjena. Prav pohodniki nam s svojo dobro voljo in s svojo prisotnostjo na pohodih dokazujete, da je naše delo smiselno. Zahvaljujem se vam za vsa prijetna druženja v preteklem letu in vas vabim, da greste z nami na pot v gore tudi v bodoče!

 

Pripravila Jana Remic, 25.2.2019